กิจกรรมองค์กร

ไทยรุ่ง นำทัพผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมกลุ่มบริษัท JWD
21 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO JWD Group ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจำนวน 15 ท่าน จากกลุ่มบริษัทไทยรุ่ง ที่ขอเข้าเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงานของ JWD Group เพื่อสร้างโอกาสและความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่อไปในอนาคต