กิจกรรมองค์กร

JWD Group เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน แถลงผลประกอบการไตรมาส 3 ประจำปี 2560
16 พฤศจิกายน 2560

ผ่านไปแล้วสำหรับงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน หรือ Opportunity Day ประจำไตรมาส 3 ประจำปี 2560 โดย JWD ได้เข้าร่วมแถลงผลประกอบการซึ่งเติบโตเกินคาด ทำกำไรสุทธิ 56.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 131.6% และ 14.1% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน (หลังหักรายการพิเศษ) และไตรมาสก่อนหน้าตามลำดับ หลังกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศและข้ามแดน ธุรกิจคลังสินค้าทั่วไป ธุรกิจรับฝากและบริหารยานยนต์ ธุรกิจคลังห้องเย็นเติบโตอย่างโดดเด่น