กิจกรรมองค์กร

JWD จัดทริปนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้า DATASAFE
09 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 
​9​
 
​ตุลาคม​
 2560 
​ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ JWD จัดทริปนักวิเคราะห์​เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้า DATASAFE 
เพื่อร่วมรับฟังข้อมูล และเขียนบทวิเคราะห์ในการนำสินทรัพย์ขายให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (REIT)