กิจกรรมองค์กร

CEO JWD จัดงาน CEO TALK #1 ที่ประเทศกัมพูชา
19 ตุลาคม 2560

วันนี้คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO JWD ร่วมกับคุณธเนศ พิริย์โยธินกุล MD JWD ASIA ออกโรดโชว์ CEO Talk ที่ประเทศกัมพูชา เพื่อฉายภาพวิสัยทัศน์ JWD Group อย่างใกล้ชิดให้กับพนักงานที่ประจำในประเทศกัมพูชา จำนวนกว่า 25 คน และเน้นย้ำถึงโอกาสทางธุรกิจในประเทศกัมพูชา ที่มีความต้องการบริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความต้องการคลังสินค้าห้องเย็น (Cold Storage / Cold Warehouse) ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และ บริการขนส่งข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียน (Asean-wide Cross-border Road Transportation)