กิจกรรมองค์กร

JWD เข้ารับรางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” ประจำปี 2560
06 ตุลาคม 2560

ตามที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ MAI และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประเมินความสามารถทางนวัตกรรมให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับรองความเป็น “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” ประจำปี 2560 โดย JWD เป็นหนึ่งใน 20 บริษัท ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้  ซึ่งงานประกาศรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องแอมเบอร์ 1-2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา