กิจกรรมองค์กร

บจ. ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ ในเครือ JWD ร่วมให้ความรู้ SMEs รับยุค 4.0
07 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด โดยคุณอภิศักดิ์ สีหามาตย์ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินธุรกิจของ SMEs รับยุค 4.0 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หัวข้อ “Smart Logistics SMEs In Digital Economy 4.0” เพื่อการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างความแข่งแกร่งให้กับกิจการ ณ ห้องบอลลูม 1 อายัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 12 อาคารจอดรถไทยซีซี ทาวเวอร์ จังหวัด กรุงเทพฯ