กิจกรรมองค์กร

กลุ่มห้องเย็น JWD ร่วมปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ
03 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 บจก.แปซิฟิค ห้องเย็น และ บจก.แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร ในเครือ JWD จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนครั้งที่ 2 ของปี ณ ศูนย์อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสาค