กิจกรรมองค์กร

CFO JWD ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร Strategic CFO
02 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตร Strategic CFO รุ่นที่ 5 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แชร์กลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากตลาดทุน เพื่อพาให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน