กิจกรรมองค์กร

JWD เข้าร่วมงาน THAILAND FOCUS 2017 ตอกย้ำศักยภาพ บจ.ไทย
29 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 29-30 สิหาคม 2560 คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO และ ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ได้รับเกียรติเรียนเชิญร่วมพบปะนักลงทุนจากสถาบันต่างประเทศ 116 ราย ในงาน THAILAND FOCUS 2017 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บลจ.ภัทร และ ธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินซ์