กิจกรรมองค์กร

JWD จัดงานพบปะนักวิเคราะห์ ประจำปี 2560
21 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO และ ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ร่วมพบปะนักวิเคราะห์ ประจำปี 2560 เพื่อแถลงถึงความคืบหน้าของโปรเจคต่างๆ ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส และกลยุทธ์การดำเนินงานในอนาคต