กิจกรรมองค์กร

JWD ​เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2560
11 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560​ คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO และ ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ได้เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2560 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแถลงถึงผลการดำเนินงาน​ประจำไตรมาส, ความคืบหน้าของโปรเจคต่างๆ และกลยุทธ์การดำเนินงานในอนาคต