กิจกรรมองค์กร

JWD ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร IPO Roadmap จัดโดย​ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​
05 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560​ JWD โดย ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร IPO Roadmap รุ่น 1 ช่วยแนะเส้นทางการก้าวสู่บริษัทจดทะเบียนแก่เจ้าของธุรกิจ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากตลาดทุน ในการสร้างการเติบ​โตของกิจการ