กิจกรรมองค์กร

CFO JWD ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร Strategic CFO
15 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตร Strategic CFO รุ่นที่ 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ แชร์กลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากตลาดทุน เพื่อพาให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน