กิจกรรมองค์กร

คณะตัวแทนภาครัฐ และเอกชนญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน JWD
13 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม JWD ได้รับเกียรติเรียนเชิญเป็นวิทยากรให้กับ NIKKEI BUSINESS SCHOOL 2017 ซึ่งผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน และสื่อญี่ปุ่นต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายการค้าและการลงทุนในไทย โดยมีคุณจิตชัย นิมิตรปัญญา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้การต้อนรับ