กิจกรรมองค์กร

Oishi เข้าเยี่ยมชมคลังห้องเย็น JPK
05 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ผู้บริหารระดับสูงของ Oishi ได้เข้าเยี่ยมชมคลังห้องเย็น JPK โดยมีคุณจิตชัย นิมิตรปัญญา
​ 
รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
​และ​
คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชม