กิจกรรมองค์กร

กลุ่มห้องเย็น JWD ร่วมปลูกป่าชายเลน
02 กรกฎาคม 2560

วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กลุ่มห้องเย็นในเครือ JWD Group ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสาคร