กิจกรรมองค์กร

คณะผู้เชี่ยวชาญจาก ASEAN-Korea Center ขอศึกษาดูงาน JWD กูรูด้านซอฟต์แวร์จัดการโลจิสติกส์
21 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน JWD ได้รับเกียรติจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ ASEAN-Korea Center ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้าน E-Commerce และ Internet of Things (IoT) เข้าเยี่ยมชม เนื่องจาก JWD ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานบริการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยคุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และคุณสุวีร์ กุมาร ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นผู้ให้การต้อนรับ