กิจกรรมองค์กร

JWD CEO TALK 2017 พลังของการเปลี่ยนแปลง
08 มิถุนายน 2560

ผ่านไปแล้วกับสัปดาห์ของ JWD CEO Talk ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-8 มิถุนายน ทั้งหมด 8 รอบ โดยในปีนี้ คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ได้มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว รอบโลก และรอบแวดวงโลจิสติกส์ พร้อมกับทิ้งท้ายว่า "พลังของการเปลี่ยนแปลง เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆ"