กิจกรรมองค์กร

JWD เข้าร่วมโครงการ มิติใหม่สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ
09 มิถุนายน 2560

เพื่อเป็นอีกแรงหนึ่งในการส่งเสริมคนพิการ ให้สามารถเข้าถึงโอกาสพึ่งพาตนเองได้ ฝ่ายบุคคลากร JWD จึงได้เข้าร่วมโครงการ มิติใหม่สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน โดยได้จ้างงานและสนับเงินทุนแก่คนพิการตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา

และวันนี้ JWD โดยคุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ได้รับเกียรติเรียนเชิญรับมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูและแสดงความขอบคุณจากโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์