กิจกรรมองค์กร

JWD Opportunity day Q1/2017
17 พฤษภาคม 2560

JWD Opportunity day Q1/2017!
จบไปแล้วหมาดๆ กับงานพบปะพูดคุยกับนักลงทุน เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา โดย คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO และ ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO ย้ำธุรกิจสดใส เติบโตต่อเนื่องสองไตรมาส โดยไตรมาส 1/2560 ทำรายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ 572.8 ล้านบาท เติบโต 2.6% จากไตรมาส 4/2559 และ 4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัท 40.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.2%