กิจกรรมองค์กร

คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO JWD Group มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560
11 พฤษภาคม 2560

เรียนดี JWD สนับสนุน!
ผ่านไปแล้วกับงานมอบทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ ที่ตั้งใจเรียน และขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน

โดยคุณ ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO JWD Group ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 46 ทุน เป็นเงิน 164,000 บาท