กิจกรรมองค์กร

คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO JWD ได้รับเกียรติเรียนเชิญให้เข้าร่วมการสัมมนา “จัดพอร์ต จิกหุ้นดีหุ้นเด่นปีไก่” ซึ่งจัดโดยรายการ Take Profit ลงทุนฉลาด ไม่พลาดตั้งแต่คิด และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
22 เมษายน 2560

ผ่านไปแล้วสำหรับงานสัมมนา “จัดพอร์ต จิกหุ้นดีหุ้นเด่นปีไก่” ซึ่งจัดโดยรายการ Take Profit ลงทุนฉลาด ไม่พลาดตั้งแต่คิด และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ที่ได้เลือกหุ้นของ JWD ให้เป็นหุ้นเด่นของปีนี้ โดยคุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO JWD ได้รับเกียรติเรียนเชิญให้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ภายในงานมีนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560

สามารถติดตามชมย้อนหลังที่ได้ที
https://www.facebook.com/Channel8Thailand/videos/1291294090908112/