กิจกรรมองค์กร

คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร JWD Group เป็นตัวแทนให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต โครงการ “กลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด”
19 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร JWD Group เป็นตัวแทนให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต โครงการ “กลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด” กว่า 30 ท่าน เข้าฟังบรรยาย และเยี่ยมชมคลังสินค้าของ JWD โดยได้รับความสนใจจากคณะผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก