กิจกรรมองค์กร

JWD ร่วมเสวนา “การพัฒนาคลังไซโลและ ห้องเย็นสู่ Thailand 4.0”
15 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ กรรมการ บริหาร / ผอ.ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร JWD เข้าร่วมเป็น วิทยากร ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น โดย ร่วมเสวนากับวิทยากรรับเชิญผู้ทรงความรู้ทั้งในด้าน คลังสินค้าและโลจิสติกส์หลายท่าน ในหัวข้อ “การ พัฒนาคลังสินค้าไซโลและห้องเย็นสู่ Thailand 4.0 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ