กิจกรรมองค์กร

คณะนักลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ เข้าร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท JWD
14 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 คณะนักลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ เข้าร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท JWD ในพื้นที่แหลมฉบัง รวมทั้งรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ จาก ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO ซึ่งนักลงทุนต่างได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก