กิจกรรมองค์กร

คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO JWD GROUP ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในงาน "เตรียมความพร้อมสู่การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีความเป็นเลิศ"
09 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO JWD GROUP ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในงาน "เตรียมความพร้อมสู่การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีความเป็นเลิศ" ณ โรงแรม พูลแมน บางกอก แกรนด์ สุขุมวิท โดยมีกลุ่มผู้ประกอบทางด้านโลจิสติกส์ ให้ความสนใจ และรับฟังเป็นจำนวนมาก