กิจกรรมองค์กร

DataSafe จัดพิธีทำบุญบริษัทประจำปี
24 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่บริษัท โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน