กิจกรรมองค์กร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เข้าพบผู้บริหาร JWD
22 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะทำงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าพบคุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ากลยุทธ์องค์กร และคุณชนชญา เปาวรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และทีมงานของ JVK Movers เพื่อขอคำแนะนำในการนำนักศึกษาคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง เข้ามาศึกษาดูงาน ทำวิจัย หรือฝึกงานที่ JWD Group และยังได้เรียนเชิญคุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ให้ไปเป็นวิทยากรพิเศษให้กับสถาบันฯ อีกด้วย