กิจกรรมองค์กร

JWD พบปะสื่อมวลชนแถลงทิศทางการบริหารงานประจําปี 2017
21 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
 JWD จัดงาน Meet the Press 2017 ซึ่งเป็นกิจกรรมการพบปะนักข่าวประจําปี ของ JWD เพื่อแถลงทิศทางนโยบายการดําเนินงานของปีนี้ รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี กับสื่อมวลชนสายต่างๆ ที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง จัดขึ้น ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร