กิจกรรมองค์กร

JWD Group เลี้ยงอาหารและบริจาคสิ่งของให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
27 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา ตัวแทนพนักงานจาก JWD Group เดินทางไปเลี้ยงอาหารเย็นและนำเงินสดกับสิ่งของที่ได้จากพี่ๆ 
พนักงานใจดี ที่ร่วมกันบริจาคเข้ามา เพื่อนำไปมอบให้น้องๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จากโครงการ “แบ่งปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม” โดยมีตัวแทนจากสถานสงเคราะห์ฯเป็นผู้รับมอบและให้เกียรติกล่าวต้อนรับ