กิจกรรมองค์กร

JWD ร่วมพบปะนักลงทุนในงานสัมมนาพิเศษ Corporate Day จัดโดย หลักทรัพย์ ทิสโก้ เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
02 กุมภาพันธ์ 2560

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน (ขวาสุด) 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ JWD ร่วมพบปะนักลงทุนในงานสัมมนาพิเศษ Corporate Day 
ที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจของ JWD และตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ณ 
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ โดยมีนายจิตชัย นิมิตรปัญญา (ที่ 2 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JWD ร่วมเป็นเกียรติในงาน และ
นายมนชัย มกรานุรักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บล.ทิสโก้ ร่วมให้การต้อนรับ