กิจกรรมองค์กร

JWD Group รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย
13 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร JWD ได้ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2559 จาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมด้วย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย ร่วมเป็นเกียรติ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)