กิจกรรมองค์กร

JWD Group รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO เวอร์ชั่นล่าสุด
21 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา ตัวแทนจาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางมามอบใบรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015 (การบริหารงานคุณภาพ) ISO 14001:2004 (การจัดการสิ่งแวดล้อม) และ OHSAS 18001 (การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ให้กับ JWD Group โดยคุณชวนินทร์ และ คุณอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเจดับเบิ้ลยูดี กรุงเทพฯ