กิจกรรมองค์กร

JWD Group จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้กับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี และผู้ชนะโครงการปั้นคุณให้เป็นดาว
21 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา JWD Group จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้กับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี จำนวน 10 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากคุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO เป็นผู้มอบรางวัลด้วยตนเอง พร้อมกับคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมแสดงความยินดี 

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลโครงการ 'ปั้นคุณให้เป็นดาว' ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ค่านิยมองค์กร 'STARS' ของ JWD โดยพิจารณาจากผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 'How to make a good IMPRESSION' ที่มีพัฒนาการมากที่สุด จำนวน 5 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ค่านิยมองค์กร 'STARS' ให้กับบริษัทต่อไป