กิจกรรมองค์กร

DataSafe มอบรางวัลพนักงานต้นแบบ ปี2
22 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ 'พนักงานต้นแบบ ปี2' เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่มีความเป็นเลิศด้านการแต่งกาย มารยาท และทัศนคติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานในองค์กร