กิจกรรมองค์กร

ศูนย์ความปลอดภัย JWD จัดกิจกรรมนิทรรศการความปลอดภัย JWD Safety Day Safety Week 2016
24 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ความปลอดภัย JWD จัดกิจกรรมนิทรรศการความปลอดภัย JWD Safety Day Safety Week 2016 หัวข้อ "Zero Accident อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเป็นศูนย์" ให้กับพนักงาน เพื่อรณรงค์และตอกย้ำความสำคัญของการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย โดยในงานมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัย และมอบเงินรางวัลโครงการด้านความปลอดภัย ให้กับหน่วยงานที่จัดทำโครงการลดอุบัติเหตุจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ