กิจกรรมองค์กร

JWD บริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนแตกไลน์ธุรกิจ JCS จัดเก็บและกระจายสินค้าเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร
22 พฤศจิกายน 2559

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทโลจิสติกส์รายเดียวที่ได้รับสัมปทานระยะเวลา 30ปี จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้บริการรับฝาก บริหารและขนส่งสินค้าอันตราย (Dangerous Goods) ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งอยู่ภายใต้อารักขาของศุลกากร ได้ขยายการให้บริการพื้นที่ใหม่ ด้วยการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ JWD Chemicals Supply Chain ในเขตท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กระจายสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยบริการที่ครบวงจรนอกเหนือจากการจัดเก็บสินค้าแล้ว ยังสามารถให้บริการเสริมอื่นๆ ได้เหมือนกับคลังสินค้าทั่วไปที่อยู่ภายนอกอารักขาของศุลกากรท่าเรือ เช่น การแบ่งบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ และการคัดแยกประเภทสินค้า เป็นต้น โดยทีมที่ชำนาญการของ JWD ดูแลสินค้าอันตรายอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน ให้คุณวางใจได้ว่าสินค้าของคุณจะถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม