กิจกรรมองค์กร

LF Asia เข้าเยี่ยมชมกิจการ JPK ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สำหรับคลังปลอดอากรห้องเย็นรายแรก
21 พฤศจิกายน 2559

วันนี้ทางทีมผู้บริหาร JPK ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก LF Asia โดยคุณธเนศ พิริย์โยธินกุล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท JWD ได้อธิบายถึงสิทธิประโยชน์ทางอากรหลากหลายรูปแบบของคลังปลอดอากร (Free Zone Warehouse) ที่ JWD เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาต จากกรมศุลการ ให้เป็นพื้นที่เขตปลอดอากรสำหรับคลังห้องเย็น (Cold Warehouse)