กิจกรรมองค์กร

อบรมภายในระบบ Cold Chain Management System
20 พฤศจิกายน 2559

วันนี้ตัวแทนจาก Dynamic IT Solutions บริษัทในเครือ JWD Group ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการนำระบบบริหารจัดการสินค้าควมคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Management System หรือ CCMS) เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อความถูกต้องและแม่นยำที่สูงกว่า และคงไว้ซึ่งความสดใหม่อย่างต่อเนื่องของสินค้า ซึ่งข้อดีที่แตกต่างของระบบ CCMS คือสามารถบันทึกจดจำทุกการเคลื่อนไหวของสินค้าทุกชิ้นผ่านระบบบาร์โค้ดและคลื่นวิทยุ (RFID) ให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะของสินค้า ได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ (Real-time) ลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการค้นหาสินค้า เพิ่มความรวดเร็วในการบริการและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า