กิจกรรมองค์กร

Cold Warehouse JWD นำร่องใช้ระบบ Solar Roof ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า
19 พฤศจิกายน 2559

JWD ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรในอาเซียน ลงทุน 20.4 ล้านบาทติดตั้งระบบ solar roof เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจการคลังห้องเย็น เนื่องจากคลังห้องเย็น (Cold Warehouse) เป็นธุรกิจที่ใช้ไฟฟ้าสูงมากในแต่ละปี โดยการติดตั้งระบบ solar roof ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 3 ล้านบาทต่อปี