กิจกรรมองค์กร

TILOG เยี่ยมชมกิจการ Pacific Cold Storage
18 พฤศจิกายน 2559

ผู้บริหาร Pacific Cold Storage ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก TILOG เข้าเยี่ยมชมกิจการห้องเย็น (Cold Storage) ที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ที่ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานและเงื่อนไขที่เข้มงวด ของ FDA, GMP กรมปศุสัตว์และกรมประมง ในกลุ่มสินค้าอาหารโดยเฉพาะ โดยห้องเย็นที่นี่สามารถทำความเย็นได้หลายระดับความเย็น ตามความเหมาะสมของสินค้าแต่ละประเภท โดยสามารถทำความเย็นได้ต่ำสุดถึง -40 องศา พร้อมบริการขนส่งและกระจายสินค้าด้วยรถบรรทุกควบคุมอุณหภูมิ ส่งตรง ถึงมือลูกค้าทั้งในประเทศและขนส่งข้ามแดน (Cross Border Transport)