คลังสินค้าห้องเย็น (Cold Storage)

กลุ่มบริษัทให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง (Cold Storage) เช่น สินค้ากลุ่มอาหารสดซึ่งอยู่ระหว่างรอการแปรรูปและการส่งออกจำพวก เนื้อสัตว์ ผลไม้ ไอศกรีม เป็นต้น

คลังห้องเย็นของกลุ่มบริษัท มีระบบความเย็นหลายระดับตั้งแต่อุณหภูมิ -40 ถึง 25 องศาเซลเซียส เพื่อตอบสนองความต้องการคลังห้องเย็นที่แตกต่างกันของสินค้าแต่ละประเภท

กลุ่มบริษัทได้นำระบบบริหารรับฝากและบริหารสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง (Cold Chain Management System หรือ "CCMS") ที่พัฒนาโดย DITS เข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการสินค้าและการจัดการข้อมูลของกลุ่มบริษัท โดยระบบ CCMS จะบันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้าทุกชิ้น ทำให้บริษัทฯ และลูกค้าสามารถติดตามสถานะของสินค้าได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ (Real-time) ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการค้นหาสินค้า เพิ่มความรวดเร็วในการบริการ และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีคลังสินค้าห้องเย็น (Cold Storage) บนพื้นที่ทั่วไปเพื่อให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 52,265 ตารางเมตร นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งรายแรกในประเทศไทยที่มีพื้นที่คลังสินค้าสำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็นพื้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone)

จากผลกระทบการทำประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ (IUU Fishing) ซึ่งส่งผลให้ปริมาณสินค้ารับฝากลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ ปรับสัดส่วนประเภทสินค้ารับฝากให้มีความหลากหลายขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาอาหารทะเลลงให้เหลือสัดส่วน 50% จาก 70% โดยเพิ่มสัดส่วนอาหารชนิดอื่น เช่น สัตว์ปีก ไวน์ ชีส อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน และเสริมบริการอื่นๆเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น บริการผสมชีสในพื้นที่เขตปลอดอากร

จับกลุ่มสินค้าและชูจุดขายที่แตกต่างกันบนแต่ละทำเล บนทำเลถนนสุวิทวงศ์ซึ่งใกล้กับโรงงานสัตว์ปีก เน้นเจาะสินค้ากลุ่มสัตว์ปีกและบริการแช่แข็งสินค้าอุณหภูมิติดลบ 40 องศา โดยได้ลงทุนห้องฟรีซสินค้าเพิ่มเติมเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่าน เนื่องจากความต้องการใช้บริการพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำเลถนนบางนา-ตราด กม.19 เป็นทำเลที่เหมาะกับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้าภายในภูมิภาคอาเซียน (Multi-Country Consolidation) โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารแช่เย็นแช่แข็งพร้อมรับประทาน อาหารกระป๋อง น้ำผลไม้ ไวน์ โดยเน้นจุดขายคลังห้องเย็นปลอดอากรรายแรกในประเทศ (Free zone) ที่ให้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร มากมายเพื่อผู้นำเข้า ส่งออก โดยเฉพาะ ส่วนคลังห้องเย็นทำเลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งใกล้กับแหล่งประมง เน้นสินค้าประเภทอาหารทะเลเป็นหลัก