บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์และอะไหล่ (Automotive Yard Service)

กลุ่มบริษัทให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกและการนำเข้าภายใต้การดำเนินงานของ AutoLogic ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกและนำเข้า ได้แก่ การให้บริการจัดการรถยนต์ (Handling) เช่น บริการตรวจรับรถยนต์ (Receiving) บริการทำความสะอาดรถยนต์ บริการตรวจสภาพรถยนต์อย่างละเอียดก่อนการส่งมอบ (Pre-delivery inspection) บริการส่งรถจากพื้นที่รับฝากรถไปท่าเรือแหลมฉบัง บริการดำเนินพิธีการศุลกากร บริการขนส่งส่วนประกอบรถยนต์เพื่อนำไปประกอบที่โรงงานผลิตรถยนต์

(Truck sequencing) โดยบริษัทฯ นำระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดพักรถยนต์ (Automotive Yard Management System หรือ "AYMS") ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดย Dynamic IT Solutions มาใช้ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายรถยนต์ และการจัดการข้อมูลทั้งหมด โดยระบบ AYMS จะเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ AutoLogic และลูกค้าของ AutoLogic ทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ที่ฝากผ่านระบบออนไลน์ และติดตามสถานะของรถยนต์ได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ (Real-time)

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีพื้นที่เพื่อให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ ทั้งในส่วนพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone)

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจยานยนต์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่มีการนำเข้าหรือส่งออกรถยนต์ และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ ณ ปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจยานยนต์ชั้นนำ เช่น บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งเพิ่มสัดส่วนรายได้จากระบบบริหารจัดการคลังอะไหล่และลานจอดพักรถยนต์ที่เราชำนาญไปให้บริการในพื้นที่ของลูกค้า (On-Site Service) โดยมีจุดเด่นที่ระบบบริหารจัดการยานยนต์ AYMS (Automotive Yard Management System) ที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะของ JWD ซึ่งสามารถดีไซน์โซลูชั่นที่มีความยืดหยุ่นสูง ตอบโจทย์เฉพาะตัวให้ธุรกิจเฉพาะราย

นอกจากนี้ บริษัทฯขยายธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จากผู้ให้บริการรับฝากและบริหารรถยนต์เป็นรายคัน ก้าวไปสู่ตลาดผู้ให้บริการโลจิสติกส์สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ซึ่งไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับต้นๆ ในอาเซียน โดย JWD ได้จดทะเบียนร่วมทุนกับ บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม ในนาม สยาม เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อให้บริการโลจิสติกส์สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์แบบครบวงจร ให้แก่บริษัทในเครือสยามกลการ ได้แก่ การขนส่งชิ้นส่วนจากโรงงานมายังคลังสินค้า การบริหารจัดการคลังอะไหล่ บรรจุหีบห่อ ก่อนจัดส่งให้แก่โรงงานผลิตรถยนต์และร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยเฟสแรกจะเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าในเครือสยามกลการก่อน 2 โรงงาน จากทั้งหมดประมาณ 70 โรงงาน