วิสัยทัศน์

หนึ่งในผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับอาเซียน ที่มองไกล คิดต่างอย่างเข้าใจและมีส่วนร่วมในทุกธุรกิจของคู่ค้าระยะยาว ช่วยให้คู่ค้าได้เปรียบเชิงธุรกิจผ่านการบริหาร
จัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

พันธกิจ

  • ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ก่อนใคร เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และบริหารข้อมูลให้กับทุกๆ กิจกรรมซัพพลายเชน
  • ดูแลลูกค้าอย่างเข้าใจด้วยบริบทแบบไทย…ภายใต้มาตรฐานสากล ให้บริการอย่างรวดเร็ว และปรับเปลี่ยนได้ตามความพอใจของทุกคนแบบที่ไม่มีใครเหมือน โดยคงไว้ซึ่งมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล
  • ริเริ่มคิดต่อยอดสิ่งใหม่ๆ ให้โลจิสติกส์ ไม่หยุดมองหาโอกาสและคิดรอบด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดและนำเสนอทางออกใหม่ๆให้กับความต้องการของทุกโลจิสติกส์
  • ต้นแบบที่ดีของโลจิสติกส์ คิดไกลไปข้างหน้า เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีของการบริการโลจิสติกส์ สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานและชุมชน