โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน
กลุ่มสินค้าทั่วไป และสินค้าอันตราย
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต จำกัด
กลุ่มยานยนต์และส่วนประกอบ
บริษัท ออโต้ลอจิค จำกัด
กลุ่มสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง
บริษัท แปซิฟิคห้องเย็น จำกัด
บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จำกัด
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด
บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด
บริการจัดการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เบญจพรแลนด์ จำกัด
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิคแลนด์ จำกัด
กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์เฉพาะด้าน
บริการขนย้ายของใช้และเครื่องเรือนภายในบ้านหรือสำนักงาน
บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด
บริการจัดการเอกสารและข้อมูล
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด
บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด
กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ในต่างประเทศ
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เอเชีย จำกัด