แบรนด์ไอเดีย

Think Everything Logistics


ไม่ใช่แค่คิดให้เป็น…แต่ต้องคิดให้รอบด้าน

และมากกว่านั้นคือ การบริการที่รวดเร็ว เต็มประสิทธิภาพของ JWD ที่ผ่านกระบวนการคิดแล้วคิดอีก คิดให้มากกว่าเดิม วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและการวางแผนที่สลับซับซ้อนเป็นขั้นตอน นำไปสู่อีกระดับของบริการ ต่อยอดโลจิสติกส์ และค้นเจอทางออกใหม่ๆ ให้คุณได้เปรียบเชิงธุรกิจกว่าใครที่ JWD เราจึงเชื่อและคิดทุกสิ่งเพื่อโลจิสติกส์เสมอ!

สัญลักษณ์

ลูกศรที่พุ่งไปข้างหน้าภายในตัว D สื่อถึงกระบวนความคิดวิเคราะห์ที่มากกว่า โดยมองอย่างรอบด้านและมองไปข้างหน้า เพื่อต่อยอด Logistics Solutions ใหม่ๆที่โดนใจและการบริการที่เป็นเลิศ

ค่านิยม
 • SERVICE ATTITUDE - บริการที่ไม่ใช่แค่บริการ

  การบริการคือสิ่งที่พร้อมให้มากกว่าแค่ความพอใจ แต่คือความคิดเอาใจคุณมาใส่ใจเรา เพื่อเข้าใจถึงความต้องการให้มากที่สุด เพื่อความประทับใจที่เกินคาดของทุกคน

 • TEAM SPIRIT - ทุกงานทำด้วยกันเป็นทีม

  เราเชื่อในการทำงานเป็นทีมเวิร์ค ทุกคนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเป้าหมายเดียวกัน

 • ALWAYS FIRST MOVER - ริเริ่มคนแรก

  ริเริ่มคิดก่อนเสมอและไม่หยุดมองหาช่องทางใหม่ๆ ที่ดีขึ้น เพื่อบุกเบิกทุกการบริการ แนวคิดใหม่ที่ตรงใจ ที่ต่อยอดให้ทุกธุรกิจไม่ต้องติดกับปัญหา

 • READY TO ADAPT AND IMPROVE - เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดี

  เพราะธุรกิจต้องเดินหน้าตลอด คำว่าเปลี่ยนแปลง จึงพร้อมยอมรับเสมอสำหรับเรา…เพื่อทุกสิ่งให้ก้าวกระโดดไปข้างหน้าได้ โดยไม่ติดกับความเคยชินเดิมๆ

 • STOP AT NOTHING - ไม่หยุดทุกจุดหมาย

  ไปให้ไกลดั่งใจคิด…เราไม่เคยหยุดนิ่งเมื่อเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทาย พร้อมที่จะก้าวข้ามไปสู่จุดหมายเสมอ